Enter
link1
Enter Ulaz
 Izbornik
 
 

Aktualnosti


Tenderi

 
28. 04. 2017. 0800
(dodela ugovora) (ponovljeni poziv) POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL- REAGENSI, TESTOVI I OSTALI MATERIAL ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU (BR. LOTOVA: 23) - Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Banja Luka


28. 04. 2017. 1014
(poništaj postupka) NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA TK UREĐAJE I UREĐAJA SCADA SISTEMA - Elektroprenos Banja Luka


28. 04. 2017. 0758
(dodela ugovora) IZGRADNJA GRADSKOG TRGA U ŠIPOVU SA PARKINGOM I PJEŠAČKOM STAZOM DUŽ RIJEKE PLIVE - Opština Šipovo


28. 04. 2017. 0804
(dodela ugovora) RADOVI NA ODRŽAVANJU ŠKP U ŠG PRIJEDOR (BR. LOTOVA: 5) - JP Šume RS a.d. Sokolac


28. 04. 2017. 1034
(poništaj postupka) PLINSKA ARMATURA ZA INSTALACIJU PLINA U BUTAN STANICI BLOKOVA 4 I 5 - JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica Termoelektrana Tuzla u Tuzli


27. 04. 2017. 1359
(poništaj postupka) TENDER BR: 01-17609-1/16 RADI NABAVKE SPECIFIČNOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA APARATE STELLARIS ANTERIOR, STELLARIS PC I MILLENIUM PROIZVOĐAČA BAUSCH - Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Banja Luka


27. 04. 2017. 1656
(poništaj postupka) NABAVKA SLUŽBENIH MOTORNIH VOZILA - MUP Kantona Sarajevo


27. 04. 2017. 1715
(poništaj postupka) TENDER BROJ: 01-10208-1/16 OD 11.08.2016. GODINE RADI PREVENTIVNOG I INTERVENTNOG SERVISIRANJA ANESTEZIOLOŠKIH APARATA, RESPIRATORA I NEONATALNIH INKUBATORA - Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Banja Luka


27. 04. 2017. 1855
(poništaj postupka) SANACIJA, REKONSTRUKCIJA I ASFALTIRANJE SAOBRAĆAJNICA NA PODRUČJU OPĆINE ILIDŽA - Općina Ilidža


27. 04. 2017. 2017
(dodela ugovora) NABAVKA SPECIFIČNOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA APARATE STELLARIS ANTERIOR, STELLARIS PC I MILLENIUM PROIZVOĐAČA BAUSCH AND LOMB I OSTALOG POTROŠNOG MATERIJALA 23G KOJI SE UPOTREBLJAVA U VITREORETINALNIM PROCEDURAMA U KLINICI ZA OČNE BOLESTI - Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Banja Luka


Općine regije Hercegovina

Županija/kanton Hercegovačko Neretvanska
Grad Mostar
Općina Čapljina
Općina Čitluk
Općina Jablanica
Općina Konjic
Općina Neum
Općina Prozor - Rama
Općina Ravno
Općina Stolac

Županija/kanton Zapadno Hercegovačka
Općina Grude
Općina Ljubuški
Općina Posušje
Općina Široki Brijeg
Županija/kanton Herceg Bosanska
Općina Kupres
Općina Livno
Općina Tomislavgrad
Republika Srpska
Opština Berkovići
Opština Bileća
Opština Gacko
Opština Istočni Mostar
Opština Nevesinje
Opština Trebinje

Anketa
Menadžeri naših tvrtki trebaju edukaciju iz sljedeće oblasti:

Pruanje usluga kupcima
Razvoj zaposlenih
Pregovaranje
Rješavanje problema
Strateško planiranje
Upravljanje stresom
Izbor kadrova


Servisne info
Sajmovi
Tečajna lista
     
© REDAH - Agencija za regionalni razvoj 2007.
Ova Web stranica je urađena uz pomoć Europske unije. Sadržaj Web stranice je isključiva odgovornost REDAH-a
i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Europske unije.